Ebook Krstologi 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan

Kategori: Kristologi Islam
Diterbitkan: Minggu, 22 April 2018
Ditulis oleh shahibmuslim

"Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam," padahal Almasih sendir berkata, "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan surga atasnya, dan tempatnya di neraka, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim."(Q.S. 5 al-Maidah 72).
 

Selengkapnya...